EN

Angelini University Award! (AUA!), genç girişimciliğin ve yenilikçiliğin teşvik edilmesinin yanı sıra, sağlık gibi son derece önemli bir alanda toplum için yeni çözümler üretmek adına, üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen bir yarışmadır.

Bu yarışma ile öğrenciler, akademik bilgilerini, sağlık ile ilgili temalar altında sosyal ya da iş dünyasına yönelik projeler üreterek uygulamaya koyma olanağına sahip olurlar. Yarışmanın amacı öğrencileri; uygulanabilirliği ve topluma yararlı hizmetleri ve yeni ürün tasarımları geliştirmeleri konusunda teşvik etmektir.

Angelini Pharma olarak şirket değerlerimizi beslediğini düşündüğümüz bu yarışma, her yıl değişen konu ve temasıyla, sağlık alanında güncel toplumsal sorunlara yönelik projeler geliştirilmesini hedeflemektedir.