EN

BAŞVURU ŞARTLARI – 1

Yükseköğretim öğrencileri için değişim programları kapsamındaki öğrenciler de dahil olmak üzere, 2022/2023 akademik yılında, Türkiye'deki bir üniversitede verilen lisans veya yüksek lisans öğrencileri yarışmaya başvurabilirler.

BAŞVURU ŞARTLARI – 2

Yarışma projeleri, aşağıdaki şartlara uygun olmalıdır:

  • Proje yaratıcılarından hiçbiri yarışmanın jüri üyelerinden biri olmamalıdır;
  • Her grup 2022/2023 eğitim-öğretim yılında sadece bir kez kayıt olabilir;
  • Her katılımcı yalnızca bir grup ile katılabilir;
  • Grubun üyeleri aynı eğitim kurumundan olabilir veya olmayabilir;
  • Her grupta en az iki, en fazla beş kişi olmalıdır.

BAŞVURU ŞARTLARI – 3

Kazanan projeler, ödüllerden sadece bir kez yararlanabilir.

PROGRAM

Ocak 2023 - 15 Kasım 2023 – Angelini University Award! 2022/2023 başlangıcı
15 Kasım 2023 – Son başvuru tarihi
15 Kasım 2023 – Son proje teslim tarihi
Kasım 2023 – Proje değerlendirme süreci (Jüri)
Kasım 2023 – Halk oylaması
Aralık 2023– Ödül Seremonisi